Algemene Ledenvergadering 2017
 
Zaterdag 11 Maart 2017
om  11:00 uur
zal de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering 2017
Plaatsvinden
 
De uitnodiging inclusief agenda wordt middels de komende infobrief verzonden.
Voor verder informatie kunt u zich richten tot het secretariaat.