Waterdunen 'zeer moeilijke materie'

Bron: PCZ

Auteur: door Martijn de Koning |   woensdag 05 oktober 2011 | 07:00

Plan Waterdunen kent zowel felle voor- als tegenstanders. archieffoto Peter Nicolai

DEN HAAG - De drie leden van de Raad van State die gisteren de bezwaren tegen Waterdunen behandelden, lieten zich niet in de kaart kijken.
Waar de Raad soms door de manier van vraagstelling nog wel eens duidelijk maakt welke kant het met de uitspraak op gaat, hielden de Staatsraden hun mening over dit plan nog helemaal voor zich.

Dat kwam mede door de complexiteit van het onderwerp. "Dit is buitengewoon moeilijke materie", verzuchtte één van de Staatsraden, zoals de leden van de Raad worden genoemd, halverwege de zitting. Alleen het lezen van de stukken was voor de drie Staatsraden niet genoeg geweest om alles te snappen. Reden om zowel de bezwaarmakers als de provincie gisteren urenlang aan de tand te voelen.

De moeilijkheid zat onder meer in de inhoud van het exploitatieplan en de afspraken tussen de provincie en recreatiebedrijf Molecaten, dat in Waterdunen een vakantiepark opzet. De provincie houdt die afspraken deels geheim, óók voor de staatsraden. Die toonden zich daar niet blij mee, maar kunnen niet afdwingen dat de provincie alle gegevens op tafel legt.

Drie bezwaarmakers hadden in Den Haag het recht hun grieven te uiten. De ZLTO deed dat namens de landbouwsector en wees onder meer op de onzekerheden rond mogelijke verzilting van omringende landbouwgrond. Daarover sprak ook Christianne de Maertelaere, landbouwer en eigenaar van mini-camping Boerenhof bij Groede. Zij vindt verder de compensatieregeling voor eventuele verziltings- en andere schade te gering, en vreest voor geluidsoverlast voor haar gasten, omdat het grootste deel van de Waterdunengangers straks langs haar camping naar hun bestemming rijden.

Een vertegenwoordiger van grondeigenaren in het gebied, verenigd in de Stichting Verbeterde Gebiedsaanpak Breskens Groede, deed er alles aan om aan te tonen dat het plan op financieel vlak niet deugt en daarom onuitvoerbaar is. Ook betoogde hij dat de grondeigenaren er in het plan te bekaaid vanaf komen.

De Raad van State doet normaal gesproken binnen zes weken uitspraak, maar kan die termijn zelf oprekken. "In deze zaak zou dat best eens kunnen", verkondigde één van de Staatsraden.

Provincie: Waterdunen gaat door

bron: BN DeStem

TERNEUZEN - De provincie gaat er vanuit dat plan Waterdunen gewoon doorgaat.

Het Rijk wil weliswaar miljoenen bezuinigen op aanleg en inrichting van natuurgebieden, maar budgetten voor Waterdunen komen daarbij 'niet of nauwelijks in gevaar', stelt projectleidster Lies Dekker van de provincie.

Tientallen miljoenen in project Waterdunen zijn bedoeld voor versterking van de zeewering en natuurherstel van de Westerschelde. Ook uit het budget Ruimte komt een fors bedrag van achttien miljoen euro. "Voor de inrichting van honderd hectare recreatienatuur is 4,3 miljoen euro toegezegd. Van dat bedrag is een deel al gebruikt voor aankoop van gronden", betoogt Dekker. Ook voor het overige deel zijn juridisch waterdichte afspraken met Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gemaakt, meldt de projectleidster.

Lees meer: 2011 02 18 Provincie: Waterdunen gaat door

Inloopmiddag toont Waterdunen duidelijk

bron: PZC

donderdag 29 oktober 2009 | 17:43 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 30 oktober 2009 | 11:51

BRESKENS - Omwonenden, streekbewoner en andere belangstellenden kunnen zich volgende maand een beter beeld vormen van de inrichting van recreatie- en natuurproject Waterdunen.

Tijdens een inloopmiddag in Breskens maakt onder meer een vogelvluchtpresentatie (birdeye-view) duidelijk hoe de Oud- en Jong Breskenspolder en omgeving er na uitvoering van de plannen uitzien.

Lees meer: 2009 10 29 PZC Inloopmiddag toont Waterdunen duidelijk

Waterdunen onderdeel herstelwet

bron: PZC

dinsdag 27 oktober 2009 | 15:00 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 30 oktober 2009 | 11:38

MIDDELBURG - Om recreatie- en natuurproject Waterdunen bij Breskens snel te realiseren, is het beroepsrecht beperkt.

Ook wordt snel uitspraak gedaan op ingestelde beroepen.

Lees meer: 2009 10 27 Waterdunen onderdeel herstelwet

Sluis zet grondverwerving voor project waterdunen op scherp

bron: BN DeStem

door Frank van Cooten. dinsdag 21 juli 2009 | 07:08 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 21 juli 2009 | 09:39

SLUIS - De gemeente Sluis zet de grondverwerving in de Oud- en Jong Breskenspolder ten behoeve van recreatie- en natuurproject Waterdunen op scherp. Een nipte meerderheid (tien tegen negen) van de Sluise gemeenteraad nam een motie aan van Liberaal Sluis waarin het college wordt opgedragen geen gemeentegrond in te brengen, over te dragen of te ruilen in het plangebied voordat alle benodigde landbouwgrond voor het project op basis van vrijwilligheid is verworven.

Lees meer: 2009 07 21 Sluis zet grondverwerving voor project waterdunen op scherp