De papierbundel wordt vrijdagmiddag overhandigd aan de leden van de Statencommissie Ruimte in Middelburg. Die komen bij elkaar voor een extra commissievergadering over Waterdunen naar aanleiding van het inrichtingsplan Waterdunen.

Statenleden zijn kwaad dat raadsleden van Sluis van gedeputeerde Marten Wiersma nieuwe informatie hebben gekregen over het inpassingsplan waar Provinciale Staten niets van weten. Zo zou er meer ruimte komen voor natuur waar niemand in mag. Ook komt de Langeweg voor de helft en de Slikkenburgseweg in zijn geheel te vervallen. Dan is het niet meer mogelijk onder langs de kust van Breskens naar Cadzand te rijden