Onlangs is de website www.Waterdunen.com gelanceerd en in de komende tijd wordt ambtelijk extra capaciteit ingezet.

Aan Statenleden wordt gevraagd een 'ambassadeursrol' te vervullen. Als er nieuwe stappen worden gezet, worden zij voortaan als eerste geïnformeerd om op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken.

Her doel van dit alles is meer mensen te overtuigen van het belang van Waterdunen voor de regionale economie en leefbaarheid.