Door de Stuurgroep Waterdunen, de gemeente Sluis en Gedeputeerde Staten was uit vier varianten gekozen voor 'gevarieerd Waterdunen' met zowel ruimte voor natuur waarvan een deel openbaar toegankelijk, recreatie en vakantieverblijven. De actiegroep en de Partij voor Zeeland constateren echter dat er meer harde (ontoegankelijke) 'natte' natuur komt met een grotere getijdenwerking. "Waterdunen wordt niet alleen tien miljoen duurder, het gebied wordt voor inwoners en toeristen nagenoeg ontoegankelijk.

Peter de Kuiper, projectleider Waterdunen, weet niet hoe de actiegroep en de Partij voor Zeeland op tien miljoen komen. "Tijdens de presentatie deze week in de Sluise raadscommissie Ruimte zijn geen bedragen genoemd."