Deze cijfers staan in de meest actuele versie van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van het bureau Decisio in opdracht van het ministerie van Vrom.

Waterdunen levert de armlastige gemeente Sluis eenmalig een miljoen euro aan bouwleges op en structureel vier ton (toeristenbelasting en ozb) op jaarbasis.

Het project 'kost' de landbouw bijna zeven ton per jaar. Er wordt immers 290 hectare landbouwgrond uit productie genomen. Zilte teelten leveren op basis van 27 hectare beschikbaar areaal waarschijnlijk negentigduizend euro per jaar op.

Volgens het rapport 'Regionale Effecten Waterdunen' profiteren vijfhonderd woningen in een straal van vijfhonderd meter rondom Waterdunen van het project. Die stijgen 7,5 procent in waarde.

De investering van 160 miljoen euro is volgens Decisio voor een belangrijk deel direct gekoppeld aan Waterdunen. Mocht Waterdunen niet doorgaan, dan blijft slechts een beperkt bedrag beschikbaar voor alternatieven. Het actiecomité Waterdunen Nee heeft een aantal alternatieven bedacht zoals het doortrekken van de kusttram van Knokke via Sluis naar Breskens, 'Sluis aan het Water' en uitbreiding van de jachthaven in Breskens. Die alternatieven kunnen echter niet rekenen op geld van Waterdunen.

Honderd miljoen is bedoeld voor kustversterking, aanleg natuur en recreatiegebied en zestig miljoen voor de aanleg van het bungalowpark en het hotel.