Sluis gaat hiermee dwars voor het provinciale onteigeningsinstrument liggen. Deze mogelijkheid heeft de provincie Zeeland met het inpassingsplan. Als vrijwillige grondverwerving niet lukt, is de provincie bevoegd de benodigde grond te onteigenen.

Om onteigening van de gemeentelijke grond in Waterdunen te frustreren, wordt het college tevens in de motie opgedragen tegen onteigening van gemeentegrond door de provincie in beroep te gaan.

Tevens moeten alle ambtelijke uren voor het project vooralsnog worden gestopt, tenzij dit door de provincie op grond van de Wet ruimtelijke ordening wordt geëist.

Liberaal Sluis stelde de motie op mede naar aanleiding van de voortdurende stroom van reacties van inwoners in de krant tegen Waterdunen en de uitslag van de enquête die in opdracht van de ZLTO is gehouden.

Tevens was de opkomst van tegenstanders van het project Waterdunen bij zowel de demonstratieve optocht als op het veerplein in Breskens tijdens de informatiemarkt op 30 juni groot.

Deze feiten geven volgens de fractie van Liberaal Sluis duidelijk aan dat voor Waterdunen in de gemeente Sluis nauwelijks tot geen draagvlak bestaat.