Het kabinet heeft recent de Crisis- en herstelwet ter behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden. Waterdunen is daarin opgenomen, in de lijst van ruimtelijke en infrastructurele projecten, waarvoor bijzondere bepalingen gaan gelden.

Gedeputeerde Staten melden dit in de tekst bij het voorontwerp-inpassingsplan Waterdunen. GS hebben vandaag besloten dit plan vrij te geven voor overleg en inspraak.