De exacte datum voor de inloopmiddag staat nog niet vast, zei gedeputeerde Marten Wiersma gisteren. "Maar in november kunnen mensen het ontwerp-inpassingsplan eens op hun gemak bekijken. De vogelvluchtpresentatie maakt de plannen inzichtelijker en daarnaast kunnen mensen vragen stellen." Wiersma wil niet via de krant antwoorden op vragen van de CDA-Statenfractie over opname van Waterdunen in de Crisis- en Herstelwet. Die nieuwe wet moet vaart zetten achter een aantal ruimtelijke en infrastructurele projecten. De gedeputeerde benadrukt wel dat Den Haag Waterdunen al langer ziet als een essentieel plan voor het versterken van de economische structuur van West-Zeeuws-Vlaanderen. "Daarom was Waterdunen al opgenomen in de Nota Ruimte Budget. Alle projecten die in dat budget zijn opgenomen, vallen onder de Crisis- en Herstelwet."

Hoewel provincie en Rijk procedures rond Waterdunen snel willen afwerken, duurt het nog een jaar voor het inpassingsplan door Provinciale Staten wordt vastgesteld. De provincie heeft dus ook nog bijna een jaar de tijd om grond te verwerven op vrijwillige basis, memoreert Wiersm