In de download sectie "De Zwakke Schakels" is een artikel uit de PCZ van 17 februari 2007 toegevoegd betreffende: "Waterdunen op drijfzand".
In de download sectie "De Zwakke Schakels" is een artikel uit het "ZeeuwsLandschap" toegevoegd betreffende 'Het project Waterdunen' .

Door Gert-Jan Buth
In de download sectie "De Zwakke Schakels" is een artikel uit de PCZ van 24 januari 2007 toegevoegd betreffende Het project Waterdunen en de attractieve waarde er van.
Milieu Effect Rapportage Waterdunen 2006 te downloaden uit de download pagina sectie Zwakke Schakels Kustverdediging Zeeland.

In de download sectie is nu een separaat hoofdstuk te vinden betreffende "De Zwakke Schakels" en de plannen betreffende de kustverdediging in de regio Zeeuws Vlaanderen. Er zijn veel nieuwe artikelen te vinden in deze download sectie.