In de download sectie "De Zwakke Schakels" een stukje uit het maandblad "" De Ingenieur" toegevoegd betreffende 'Binnendijkse duinen te Breskens' .  Nu de gemeenteraad met het plan ingestemd heeft volgt een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER).